UWAGA !  W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Milówka Kałuża

Kierunek:

Godzina odjazdu

            Dni robocze                                                                                       

 Sobota                         Niedziele i święta  

Glinka Rondo

06:02 Eb   07:29 DŁZ   08:38 Eb   09:34 DŁR   10:52 DS   

10:56 H6   12:50 Eb     14:41 DS   15:24 Eb   15:52 DŁR   

17:54 Eb   21:00 Db    22:39 Db

06:02 Eb

08:38 Eb

10:56 H6

12:50 Eb

15:24 Eb

17:54 Eb

22:34 67b+

06:34 b7+

12:30 b7+

15:07 b7+

17:51 b7+

22:34 67b+

Kamesznica Pętla

05:18 D   06:35 D   07:14 D   08:08 DŁR   09:14 D   10:51 DŁG

11:55 DŁZ   13:19 DŁS   14:55 D   15:50 D   16:52 D   

18:41 DŁR    19:47 DŁZ   22:49 DŁR

06:46 6ŁR

07:28 6ŁZ

09:36 6ŁR

12:00 67ŁR

14:49 67ŁR

16:42 6ŁR

12:00 67ŁR

14:49 67ŁR

Laliki Pochodzita 15:08 DS
Moszczanica Technikum 06:51 DS

Rajcza Rynek

07:45 DS   08:42 Sb  15:35 DS

Rycerka - Kolonia

06:46 Eb    08:15 Db   09:33 Eb    11:31 Db   14:23 DS   

15:00 Hb    15:05 Sb    15:51 Db    17:42 Db   18:51 Db   

22:49 Db

06:46 Eb

09:33 Eb

11:57 67b+

21:02 67b+

11:57 67b+

14:49 7b+

21:02 67b+

Soblówka III (Szkoła)

08:16 DŁR   10:09 Db   11:30 DŁR   13:10 DS  

13:49 DbZWA   14:40 Db   16:33 Db

07:29 6ŁZ

10:56 6ŁG

14:28 6ŁZ

12:38 7+bŁG

17:58 7ŁG

Złatna Huta

07:29 EbKUF   11:58 DbKUF   17:57 bŁG

07:29 EbKUF

17:57 bŁG

06:41 7ŁG

12:37 7ŁG

15:15 7ŁG

17:57 bŁG

Złatna Kuflówka

06:32 DS  14:30 Eb   17:10 Db  19:48 Eb

11:58 6b

14:30 Eb

16:43 6b

19:48 Eb

Zwardoń

05:52 Db   08:57 Db   12:12 Db    14:55 Sb

Żywiec Grunwaldzka ZSDiL

06:53 DbS   08:00 Sb

Żywiec Ogródek Jordanowski

08:47 EbKUF

08:47 EbKUF

Żywiec Grunwaldzka PKP Sporysz

04:57 E   05:02 Eb   05:55 EbKUF   06:02 D    07:08 Eb   

07:17 D   07:23 DS   08:00 Hb      10:08 Eb   12:25 D

12:45 Db    12:57 b   17:13 Db       21:01 Db

04:57 E

05:02 Eb

05:55 EbKUF

07:08 Eb

10:08 Eb

12:57 b

12:57 b

Żywiec Żeromskiego Pogotowie

16:42 D

Żywiec, centrum Tesco

04:57 Eb   06:27 DS   06:49 Db    07:24 Db    

07:29 DbS    07:34 DbH    07:57 DS    08:26 Db   

09:18 Sb  09:38 Db   10:30 Db   11:18 Db     

12:07 H6    12:13 DS    12:44 Db   13:15 EbKUF 

13:38 Db    14:02 Eb    14:29 DS    15:06 Db

15:44 D   15:50 Eb     16:07 Db   16:19 DS   

16:20 Db  16:32 Db  18:25 Db   19:29 b     

20:57 Eb 

04:57 Eb

10:48 6b

12:07 H6

13:15 EbKUF

13:18 67b+

14:02 Eb

15:50 Eb

16:36 6b

18:18 67b+

19:29 b

20:57 Eb

05:24 b7+

07:51 b7+

09:43 7b+

13:18 67b+

14:10 b7+

16:24 b7+

18:18 67b+

19:29 b

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnycj i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 01.11 DO 31.03 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI
S  -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

ŁG - kurs łączony wykonywany połączeniem do Glinki z przesiadką,

ŁR - kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką,

ŁS - kurs łączony wykonywany połączeniem do Soblówki z przesiadką,

ŁZ - kurs łączony wykonywany połączeniem do Złatnej z przesiadką,

ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,

H- kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

+  - kursuje w dni świąteczne