UWAGA !  W DNIU 1 WRZEŚNIA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Rajcza Rynek

Kierunek:

Godzina odjazdu

Glinka Rondo

06:20 Eb     06:53 b7+   09:05 Eb         11:09 DS     11:15 H6

12:48 b7+   12:59 Eb     14:58 DS        15:43 Eb     18:07 b7+ 

18:12 Eb     21:18 Db     22:50 67b7+   22:58 Db

Rajcza - Nickulina Pętla

10:59 Db     

Rycerka - Kolonia

06:46 b7+   07:04 Eb    08:16 b7+   08:30 Db   09:51 Eb 

11:49 Db   12:15 67b+   13:13 Db   14:37 DS   15:05 Eb

15:07 7b+   16:09 Db   16:30 b67+   17:57 Db   18:59 Db  

19:55 Db   21:20 67b+   23:07 Db

Soblówka III (Szkoła)

08:20 Db   10:26 Db   11:45 Db   13:29 DS   14:06 DbZWA  

14:57 Db   16.10 D - NOWy KURS:50 Db 

Złatna - Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

07:47 EbKUF 12:16 EbKUF

Złatna Kuflówka

07:47 EbKUF   09:10 Db     09:50 Eb       12:16 D6bKUF       14:48 Eb    

16:00 Db         17:01 6b     17:21 Db      20:06 EbRYC

Zwardoń

05:41 Db     06:10 Db     09:15 Db    12:30 Db    14:10 DbS

15:13 Db     

 Ujsoły skrzyżowanie

09:11 7b+

Żywiec

Sporysz Grunwaldzka PKP

Sporysz

04:48 Eb      05:45 EbKUF     06:51 Eb     07:05 DS 

09:51 Eb      12:27 Db          13:50 Db     20:40 Db

Żywiec, centrum Tesco

04:40 Eb        05:08 b7+            06:28 Db      07:07 Db      07:13 DbS  

07:35 b7+      07:38 DbH            08:08 DS      09:10 Db      09:28 7b+

10:13 Db       10:30 6b               11:00 Db      11:50 H6      11:55 DS

12:38 Db       13:00 Eb7KUF67+  13:21 Db      13:40 Eb      13:54 b7+

14:10 DS       14:50 Db               15:25 Eb      15:45 Db     16:00 DS

16:03 Db       16:08 b7+             16:15 Db      16:18 b6     17:05 Db  

18:00 67b+   18:05 Db               19:12 b        20:42 Eb

 Żywiec, Grunwaldzka ZSDiL

06:35 Db6    07:42 Eb           

Żywiec, Ogródek Jordanowski

08:32 EbKUF    

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 1.11.2018 DO 31.03.2019 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKA
  -   KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

H  -  kursuje w okrersie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

+  -  kursuje w dni świąteczne