UWAGA !  W DNIU 1 WRZEŚNIA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Żywiec centrum Tesco

Kierunek:

Godzina odjazdu

Dni Robocze

  Soboty          Niedziele i święta

Glinka Rondo

05:30 Eb    08:02 Eb   08:56 Db ŁR    10:17 DS    10:20 H6   12:04 Eb   14:48 Eb  

15:05Db ŁR    17:22 Eb    20:25 Db   22:05 Db

05:30 Eb

08:02 Eb

10:20 H6

12:04 Eb

14:48 Eb

17:22 Eb

22:05 67b+

06:06 b7+

12:02 b7+

14:38 b7+

17:22 b7+

22:05 67b+

Kamesznica Pętla

04:52 D     06:01 D     07:05 D     07:35 DŁR   08:40 D   10:17 DŁR

11:20 DŁZ  12:40 DŁS  14:14 D    15:27 D      16:10 D    18:04 DŁR

19:10  DŁZ   22:12 DŁR

06:09 6ŁR

06:51 6ŁZ

08:56 6ŁR

11:20 67ŁR

14:12 67ŁR

16:05 6ŁZ

11:20 67ŁR

14:12 67ŁR

Laliki Pochodzita 14:33 DS

Rajcza Rynek

07:12 DS     15:05 DS

Rycerka  Kolonia

06:09 Eb    07:35 Db   08:56 Eb    10:54 Db     12:18 Db   13:50 DS

14:12 Eb    15:14 Db   17:02 Db   18:04 Db      19:10 Db ŁZ    22:12 Db

06:09 Eb

08:56 Eb

11:20 67b+

14:12 Eb

16:05 6 ŁZ

20:25 67b+

11:20 67b+

14:12 7b+

20:25 67b+

Soblówka III (Szkoła)

09:34 Db    12:40 DS   13:14 DbZWA   14:18 Db ŁZW   15:58 Db   16:25 DbZŁ

06:51 6 ŁZ

10:20 6 ŁG

13:52 6 ŁZ

12:02 7 ŁG

17:22 7 ŁG

Zwardoń

05:15 Db    08:20 Db    11:35 Db   14:18 Db

Złatna Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 31.03.2020 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

06:51 EbKUF       11:20 Db6KUF      

06:51 EbKUF

Złatna Kuflówka 

06:06 DS  08:02 DbŁG   08:56 Db    13:52 Eb   15:05 Db ŁR   16:25 Db    19:10 Eb 

05:30 6b ŁG

08:56 6b ŁR

11:20 6b ŁR

13:52 Eb

16:05 6b

17:22 6 ŁG

19:10 Eb

06:06 7 ŁG

12:02 7 ŁG

14:38 7 ŁG

17:22 7 ŁG

Żabnica Kamienna

06:14 Eb    07:18 Db   09:50 b    11:55 Eb    15:32 Eb   17:10 Db

22:18 Db

06:14 Eb

09:50 b

11:55 Eb

15:32 Eb

09:50 b

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt,
D - kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt,
b - nie kursuje w DNIU 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII,
6 - kursuje w soboty,
7 - kursuje w niedziele,
ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,
KUF - od 01.11.2019 do 31.03.2020 kursuje do Złatnej Kuflówki,
H  -  kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze,

ŁG - kurs łączony wykonywany połączeniem do Glinki z przesiadką,

ŁR kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką,

ŁS - kurs łączony wykonywany połączeniem do Soblówki z przesiadką,

ŁZ - kurs łączony wykonywany połączeniem do Złatnej z przesiadką,

+  - kursuje w dni świąteczne,

- kursuje w dni nauki szkolnej.