UWAGA !  W DNIU 1 WRZEŚNIA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Węgierska Górka PKP

Kierunek:

Godzina odjazdu

Dni robocze

 Sobota                         Niedziele i święta  

Glinka Rondo

05:53 Eb   08:29 Eb   10:44 DS   10:47 H6   12:31 Eb    14:33 DS 

15:15 Eb   17:46 Eb   20:51 Db   22:30 Db

05:53 Eb

08:29 Eb

10:47 H6

12:31 Eb

15:15 Eb

17:46 Eb

22:27 67b+

06:26 b7+

12:22 b7+

14:59 b7+

17:43 b7+

22:27 67b+

Kamesznica Pętla

05:17 D   06:27 D   07:30 D   08:01 DŁR   09:06 D   10:43 DŁG  

11:47 DŁZ   13:09 DŁS   14:42 D   15:55 D   16:39 D   18:33 DŁR

19:39 DŁZ   22:41 DŁR

06:38 6ŁR

07:20 6ŁZ

09:28 6ŁR

11:52 67ŁR

14:41 67ŁR

16:34 6ŁZ

11:52 67ŁR

14:41 67ŁR

Laliki Pochodzita 14:59 DS
Moszczanica Technikum 06:57 DS

Rajcza Rynek

07:37 DS   15:28 DS

Rycerka - Kolonia

06:37 Eb    08:03 Db   09:24 Eb    11:22 Db   12:46 Db

14:14 DS   14:37 Eb    15:42 Db    17:30 Db   18:32 Db   22:40 Db

06:37 Eb

09:24 Eb

11:48 67b+

14:37 Eb

20:53 67b+

11:48 67b+

14:40 7b+

20:53 67b+

Soblówka III (Szkoła)

10:01 Db   13:03 DS   13:40 DbZWA   14:31 Db   16:24 Db

Złatna Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 31.03.2020 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

07:20 EbKUF   11:49 EbKUF   

07:20 EbKUF

Złatna Kuflówka

06:26 DS  14:21 Eb   16:55 Db  19:39 Eb

11:49 6b

14:21 Eb

16:34 6b

19:39 Eb

Zwardoń

05:43 Db   08:48 Db   12:03 Db    14:46 Db

Żywiec Grunwaldzka ZSDiL

07:01 DbS   08:08 Eb

08:08 Eb

Żywiec Ogródek Jordanowski

07:12 D   08:55 EbKUF

08:55 EbKUF

Żywiec Grunwaldzka PKP Sporysz

04:56 Eb   05:14 Eb   06:08 EbKUF   06:17 D    07:16 Eb   07:32 DS

10:16 Eb   12:34 D    12:53 Db        12:56 Eb   13:16 D     14:16 Db 

16:45 Db    20:56 Db   21:06 Db

04:56 Eb

05:14 Eb

06:08 EbKUF

07:16 Eb

10:16 Eb

12:56 Eb

Żywiec Żeromskiego Pogotowie

16:47 D

Żywiec, centrum Tesco

05:05 Eb   06:36 DS   06:46 Db   06:52 Db    07:32 Db     07:37 DbS  

08:02 DbH    08:06 DS    08:16 Eb    08:33 DS    09:36 Db  10:38 Db

10:56 b        11:26 Db    12:15 H6    12:20 DS    13:02 Db      

13:23 EbKUF 13:46 Db    14:05 Eb    14:35 DS    15:06 Eb   15:14 Db

15:44 D        15:48 Eb     16:11 Db   16:25 DS    16:28 Db       

16:29 Db      16:40 Db     17:31 Db   18:28 Db    19:37 b     21:05 Eb 

05:05 Eb

08:16 Eb

10:56 b

10:56 6b

12:15 H6

13:23 EbKUF

13:26 67b+

14:05 Eb

15:06 Eb

15:48 Eb

16:44 6b

18:26 67b+

19:37 b

21:05 Eb

05:31 b7+

07:58 b7+

09:51 7b+

10:56 b

13:26 67b+

14:17 b7+

16:31 b7+

18:26 67b+

19:37 b

Żabnica Kamienna

06:42 Eb   07:42 Db    10:14 b   12:19 Eb   14:33 Eb     

15:56 Eb   17:34 Db    22:43 Db

06:42 Eb

10:14 b

12:19 Eb

14:33 Eb

15:56 Eb

10:14b

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnycj i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI
S  -  KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

ŁG - kurs łączony wykonywany połączeniem do Glinki z przesiadką,

ŁR - kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką,

ŁS - kurs łączony wykonywany połączeniem do Soblówki z przesiadką,

ŁZ - kurs łączony wykonywany połączeniem do Złatnej z przesiadką,

ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,

H- kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

+  - kursuje w dni świateczne