UWAGA !  W DNIU 1 WRZEŚNIA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Żywiec Dworzec Autobusowy ( dawny PKS )

Kierunek

Godzina odjazdu

Dni robocze

  Soboty                Niedziele i święta     

Glinka Rondo

05:34 Eb   08:09 Eb   10:25 DS   10:27 H6   12:11 Eb  14:55 Eb  

17:27 Eb     20:31 Db 

05:34 Eb

08:09 Eb

10:27 H6

12:11 Eb

14:55 Eb

17:27 Eb

22:09 67b+

06:10 b7+

12:06 b7+

14:42 b7+

17:26 b7+

22:09 67b+

Kamesznica Pętla

04:58 D   06:07 D   07:11 D    07:42 DŁR   08:46 D   10:24 DŁG  11:27 DŁZ

12:47 DŁS  14:20 D   15:33 D   16:17 D  18:11 DŁR  19:17 DŁZ   22:19 DŁR

06:16 6ŁR

06:58 6ŁZ

09:06 6ŁR

11:30 67ŁR

14:19 67ŁR

16:12 6ŁZ

11:30 67ŁR

14:19 67ŁR

Laliki Pochodzita 14:40 DS

Rajcza Rynek

07:19 DS  15:10 DS

Rycerka Kolonia

06:18 Eb    07:44 Db   09:05 Eb   11:03 Db   12:27 Db   13:56 DS 

14:18 Eb    15:23 Db   17:11 Db   18:13 Db   22:21 Db

06:18 Eb

09:05 Eb

11:29 67b+

14:18 Eb

20:34 67b+

11:29 67b+

14:21 7b+

20:34 67b+

Soblówka III (Szkoła)

09:41 Db   12:45 DS   13:21 DbZWA     14:12 Db    16:05 Db

Złatna Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 31.03.2020 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

07:00 EbKUF    11:29 DbKUF 

07:00 EbKUF

Złatna Kuflówka

14:01 Eb    16:34 Db    19:19 Eb  

11:29 6b

14:01 Eb

16:14 6b

19:19 Eb

Zwardoń

05:23 Db    08:28 Db     11:43 Db     14:26 Db

Żabnica Kamienna

06:20 EB    07:22 Db   09:54 b   11:59 Eb   14:13 Eb

15:36 Eb    17:14 Db   22:22 Db

06:20 Eb

09:54 b

11:59 Eb

14:13 Eb

15:36 Eb

09:54 b

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt,
D - kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt,
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII,
6 - kursuje w soboty,
7 - kursuje w niedziele,
ZWA - tym kursem można dojechać do Zwardonia z przesiadką,
KUF - od 01.11.2019 do 31.03.2020 kursuje do Złatnej Kuflówki,
H -  kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze,

ŁG - kurs łączony wykonywany połączeniem do Glinki z przesiadką,

ŁR - kurs łączony wykonywany połączeniem do Rycerki z przesiadką,

ŁS - kurs łączony wykonywany połączeniem do Soblówki z przesiadką,

ŁZ - kurs łączony wykonywany połączeniem do Złatnej z przesiadką

+ -  kursuje w dni świateczne,

S -  kursuje w dni nauki szkolnej.