UWAGA !  W DNIU 1 WRZEŚNIA 2019r.  NASTĄPI  ZMIANA  ROZKŁADU  JAZDY.

Ujsoły Skrzyżowanie

Kierunek:

Godzina odjazdu

Glinka - Rondo

06:29 Eb        07.02  b7+     07:05 Db       07:50 DbŻYW     

09:14 Eb       09:55 Db        11:17 DS       11:24 H6         12:56 b7+

13:08 Eb       15:06 DS        15:31 b7+     15:52 Eb         16:10 Db

18:15 b7+    18:21Eb          21:26 Db       22:58 67b+     23:07 Db

Soblówka III (Szkoła)

07:50 b6          08:28 Db   10:34 Db   11:20 6b   11:53 Db   13:40 DS  

14:14 DbZWA   14:50 6b   15:05 Db   16:58 Db 

Złatna - Huta

KUF - W OKRESIE OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 AUTOBUSY KURSUJĄ DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI.

07:54 EbKUFGL   12:23 EbKUF

Złatna - Kuflówka

06:20 Eb            07:04 b7+      07:54 EbKUF     09:19 Db         09:59 Eb

12:23 D6bKUF    13:06 b7+      14:55 Eb           15:29 b7+       16:09 Db    

17:08 6b            17:28 Db       18:47b               20:13 Eb

Żywiec Ogródek

Jordanowski

08:24 EbKUF

Żywiec Sporysz

ul.Grunwaldzka PKP

05:37 EbKUF   06:43 Eb   09:43 Eb  

Żywiec, centrum Tesco

04:32 Eb         05:00 b7+     06:20 Db      07:05 Db     07:27 b7+ 

07:30 DbH       09:20 7b+    11:42 H6      11:44 DS      12:30 Db

12:52 EbKUF   13:32 Eb       13:46 b7+    13:59 DS      14:42 Db

15:17 Eb        16:00 b7+     16:07 Db      17:57 Db      19:03 b 

20:34 Eb  

Rajcza Nickulina Pętla

10:51Db

Rajcza - Rynek

08:12 Db     09:01 DbŻYW    09:40 Db       10:47 Db    11:41 6b

16:07 6b     17:20 Db 

E - Kursuje od poniedziałku do soboty oprócz swiat
D - Kursuje od poniedzałku do piątku oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
KUF - OD 01.11.2018 DO 31.03.2019 KURSUJE DO ZŁATNEJ KUFLÓWKI
ŻYW - TYM KURSEM MOŻNA DOJECHAĆ DO ŻYWCA Z PRZESIADKĄ
-  KURSUJE TYLKO W OKRESIE SZKOLNYM

H  -  kursuje w okrersie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze

+  -  kursuje w dni świąteczne